JSB bygger ny ishall i Mörrum
Jössarinkens nya träningshall förväntas stå helt färdig hösten 2020

2018 vann JSB en strategisk partneringupphandling med Karlshamns kommun som beställare. Upphandlingen omfattade sju olika projekt, bland annat en ny ishall vid Jössarinken i Mörrum.

– Vi började bygga efter sommaren här ute, och än så länge går det enligt tidsplanen, berättar arbetsledaren Jennifer Eklund.

Den nya delen av Jössarinken kommer bestå av en isrink med en mindre läktare och tanken är att den ska användas som träningshall.

Förses med solceller

Den nya hallen kommer ha en yta på cirka 4 000 kvm² och kommer bland annat att förses med solceller på taket för att till stor del bli egenförsörjande på el.

– Vi har mycket erfarenhet av byggen generellt, och vi har ett intresse för detta i och med att vi är så lokala. Det blir mer personligt, säger Jennifer Eklund.

Planerna att bygga om ishallen har funnits under en längre tid, och Jennifer berättar att flera inom de föreningar som ofta befinner sig på platsen nu är väldigt glada att bygget äntligen är i gång. Att bygga ut ishallen kommer bidra både till ett större föreningsliv i Karlshamn samt till en mer attraktiv kommun.

”Extra skärpt vid grundläggningen”

Den största utmaningen att bygga en ny hall som ska gå ihop med den befintliga är enligt Jennifer Eklund att det är just en ishall som byggs:

– Man måste både ta hänsyn till de båda hallarnas olika höjder och klimat. Det är inte kylan i sig som är svårt och utmanande, utan själva konstruktionen som är mer avancerad. Det innebär att man är extra skärpt vid grundläggningen.

Planen är att omklädningsrummen i hallen kommer kunna användas redan i början av nästa säsong, och att rinken kommer stå helt klart under hösten 2020.

– Det är inte ofta som det byggs en ny ishall, så det är stort att JSB får det här förtroendet, säger Jennifer Eklund. Det är roligt att vi har ett så bra samarbete med kommunen, det är vi jätteglada för.

 

 

Det är inte kylan i sig som är svårt och utmanande, utan själva konstruktionen som är mer avancerad.
Jennifer Eklund, arbetsledare
Omfattning på hela projektet

Avtalet omfattar följande projekt med en tidsram på 5 år;

  • Nybyggnation av skola i Mörrum, för cirka 500 elever
  • Ny återvinningsstation
  • Ombyggnation samt tillbyggnation av Hällaryds skola, förskola och bibliotek
  • Nybyggnation av LSS-boende med cirka 6 lägenheter
  • Tillbyggnation av Jössarinken, ny ishall
  • Ny brandstation inom Karlshamns kommun
  • Ombyggnad/tillbyggnad av Tubbarydsområdet

Illustrationerna på den nya ishallen är framtagna av Sajt Arkitektstudio.