JSB bygger särskilt boende i Nordanstig

JSB Construction AB och Nordanstig kommun har tecknat totalentreprenadavtal för nybyggnation av särskilt boende innehållande 96 lägenheter för äldre med kringfunktioner. Ett projekt som uppgår till ca 280 miljoner kronor.

JSB bygger Nordanstigs nya särskilda boende beläget i Bergsjö i Nordanstig kommun. Byggnaden uppförs direkt väster om det befintliga boendet Sörgården.

Projektet omfattar nyproduktion av två sammanlänkande huskroppar, i fem, respektive sex våningsplan med genomgående atrium. Boendet kommer att innehålla 96 boendelägenheter och flera generösa gemensamma utrymmen.

Materialen är genomgående av hög kvalitet för både trivsel och lägre underhållskostnader. Fasaden i rött tegel får ornamenteringar, bland annat runt fönstren. De inre snickerierna är i tålig ljus ek.
Interiört har inspiration i flera fall hämtats från hälsingegårdarna vad gäller både form och färg. Tapetmönster och schabloner, bland annat i vissa tak, ska göra att husets äldre känner igen sig.

”Vi är stolta över att ha fått förtroendet att arbeta tillsammans med Nordanstig kommun för att förverkliga det nya särskilda boendet i Bergsjö. På JSB ser vi varje byggnation som en möjlighet att göra verklig skillnad, särskilt när det handlar om att skapa mer omsorg där behovet är som störst. Nu ser vi fram emot byggstart och att skapa en modern och hållbar boendemiljö för de äldre i Nordanstig," säger Fredrik Leo, VD på JSB.

Projektets projekteringsfas inleds i februari 2024 med planerad byggstart i april 2024 och byggnationen beräknas stå klart för överlämning våren 2026. Den totala byggytan är 9 983 m2 (BTA).

entreprenader
avtal
byggbranschen