JSB Construction AB tilldelas entreprenadkontrakt för om- och tillbyggnation av Sundsgymnasiet Tornhuset i Vellinge. Beställare är Vellinge kommun.

JSB bygger Sundsgymnasiet Tornhuset i Vellinge

JSB Construction AB tilldelas entreprenadkontrakt för om- och tillbyggnation av Sundsgymnasiet Tornhuset i Vellinge. Beställare är Vellinge kommun.

JSB Construction AB står som totalentreprenör för om- och tillbyggnad av Sundsgymnasiet Tornhuset. Projektet syftar till att möta behoven hos Sundsgymnasiet när de utökar sitt utbud av högskoleförberedande program efter hög efterfrågan under flera år. Bygglovsprojektering är påbörjat och byggstart planeras till december 2023. Skolan beräknas stå klar våren 2025.

Om- och tillbyggnationen av Sundsgymnasiets fastighet, Tornhuset, kommer att ge plats åt ytterligare 130 gymnasiestuderande. Utöver fler lektionssalar, grupprum och arbetsrum kommer även matsal och tillagningsköket att utvidgas för att möta det ökade elevantalet. Projektet utförs i två delar med en total byggyta om 2400 m2 (BTA).

- Det är med stor glädje vi på JSB ser fram emot att ta oss an om- och tillbyggnationen av Sundsgymnasiet Tornhuset. Genom detta projekt kommer vi inte bara möta skolans behov av utökad kapacitet, utan också bidra till samhället genom att ge ungdomarna i Vellinge med omnejd de bästa förutsättningarna för sin utbildning och utveckling, säger André Ilvemark, Regionchef JSB Syd.

Sundsgymnasiet består av tre skolbyggnader: Borgen, Bryggan och Tornhuset. I Tornhusets fastighet finns även en folktandvård, en vårdcentral och ett bibliotek. Under byggtiden kommer den pågående verksamheten tas i beaktning för att kunna fortlöpa på bästa möjliga vis. Projektet utförs i två delar. Ombyggnation ca 1210 m2 BTA och tillbyggnation ca 1163 m2 (BTA).

entreprenader
samhällsfastigheter
Vellinge
Gymnasieskola