Sophie Lilja, Miljöspecialist på JSB kommer aktivt att engagera sig i projektet. Hon är mycket positiv till medlemskapet.

JSB Construction AB blir en del av LFM30

Lokal Färdplan Malmö 2030, eller LFM30, är ett lokalt initiativ i Malmö som skapat en plattform för byggbranschen där syftet är att tillsammans med branschkollegor arbeta för en mindre klimatpåverkande byggsektor. Flera olika aktörer från byggbranschen samlas för att dela med sig av sin kunskap, sina idéer och ges utrymme att diskutera fram olika förbättringsförslag som kan testas i praktiken.

Målet med LFM30 är att nå en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö till 2030, men arbetet stannar inte i Malmö, utan genomsyrar hela organisationer och arbetssätt hos de engagerade aktörerna som medverkar i initiativet. Vilket i sin tur bidrar till en positiv påverkan i hela landet.

Den 21 april 2021 anslöt sig JSB Construction AB till LFM30 och ser nu positivt på att få möjlighet att göra skillnad och bidra till en mer miljövänlig bransch.

Sophie Lilja, Miljöspecialist på JSB kommer aktivt att engagera sig i projektet. Hon är mycket positiv till medlemskapet.

-Jag ser fram emot att tillsammans med mina branschkollegor, genom LFM30, finna alternativa sätt att bygga på, där en byggnads klimatpåverkan ligger i självklart fokus.

miljö
hållbarhet
byggbranschen