JSB Construction AB har fått uppdraget att genomföra om- och tillbyggnation av Scandic hotell på Borgmästarkajen i centrala Karlskrona till Midstar. Bild: Midstar

JSB renoverar och bygger om hotell i Karlskrona

JSB Construction AB har fått uppdraget att genomföra om- och tillbyggnation av Scandic hotell på Borgmästarkajen i centrala Karlskrona till Midstar.

Om- och tillbyggnaden av Scandic hotell i Karlskrona innefattar en helt ny hotelldel/flygel, påbyggnation av en våning på den befintliga byggnaden samt utbyggnad och renovering av befintlig restaurang, storkök och receptionsdel. Totalt utökas hotellet med 76 nya hotellrum, inklusive 2 sviter, restaurangdel, storkök och wellness-avdelning med utomhuspool och gym. Den nya tillbyggnaden kommer att harmonisera med den befintliga byggnadens uttryck med fasad i skiffer, trä och plåt.

Beställare för projektet är Midstar och genomförs i samverkansformen partnering. Den totala byggytan för tillbyggnationen är ca 3700 m² (BTA).

Projektet håller hög hållbarhetsprofil och kommer att byggas enligt certifieringarna "Svanen" och "Bream in use". Scandic hotell har högt ställd egenambitionsnivå när det gäller brandsäkerhet och kommer därför även byggas enligt standarden för "Väl Brandsäkert hotell".

Projektering har påbörjats, och projektet kommer att genomföras i flera etapper. Projektet planeras vara klart för överlämning i maj 2025.

Karlskrona
byggbranschen
entreprenad
entreprenader