JSB stärker den sociala hållbarheten
Under våren 2019 deltog JSB:s medarbetare för att kompetensutveckla sig att bli Arbetsplatsambassadörer, ett framgångsrikt koncept genom offentliga medel som ger företag i Blekinge en möjlighet att kompetensutveckla sina medarbetare att ta hand om de ”mjuka” värdena på arbetsplatsen.

Inbjudan löd: Medarbetaren blir ett stöd till dig som chef och till kollegorna kring den psykosociala arbetsmiljön, i syfte att skapa en attraktivare och mer inkluderande arbetsplats. -Detta ville vi vara med på. Säger Jan Johansson, Personalchef

Under utbildningens gång har medarbetarna Pia Johansson och Marcus Turesson fått lära sig hur de i ett tidigt stadie kan förebygga ohälsa, utveckla sin egna psykosociala förmåga och att hantera de verktyg som kan användas för att få en mer välmående arbetsplats.

För mig har denna utbildning inneburit en personlig utveckling, hur tänker och agerar jag? Hur fungerar den arbetsgrupp jag jobbar i? Vad kan förbättras?
Marcus, Snickare

I utbildningen öppnar man upp och diskuterar värdet av mångfald genom att se olikheter och skillnader mellan människor och kulturer som en viktig potential att utveckla verksamheten till att ta ett större samhällsansvar. Man vill helt enkelt skapa ett öppnare arbetsliv och ta tillvara på människors förmågor och kompetens utifrån deras egna förutsättningar. Arbetsplatsambassadörerna ska agera budbärare för den goda arbetsplatsen och bollplank för såväl medarbetare som ledare.

Vad gör vi nu?
JSB har tagit tillvara på ett flertal punkter som vi vill förbättra och jobba vidare med.
– Alla arbetsplatser vill visa resultat och ha en arbetsmiljö där personalen mår bra. Ambassadörerna ökar våra möjligheter till en god psykosocial arbetsmiljö, säger hållbarhetschef Petra Waltersson.
JSB har efter utbildningens gång gjort en analys av den klimatanalys som utfördes. Vi planerar gemensamma aktiviteter mellan tjänstemän och yrkesarbetare, stärker upp våra rutiner med hur vi tidigt kan upptäcka ohälsa. Vi arbetar också med att stärka introduktionen av nyanställda. Tjänstemän och ledningsrepresentanter går just nu ett ledarskapsprogram för att stärka sina roller och vi har under året stärkt upp med handledare och stöttning av lärlingar.  

Det är i det lilla vi kan verka, dagligen var och en. JSB ska fortsätta passa på när möjligheter ges i samhället till kompetensutveckling. Detta kommer att ge ringar på vattnet ut i hela organisationen.
Petra Waltersson, Hållbarhetschef

En av våra Arbetsplatsambassadörer, Pia Johansson arbetar som löneadministratör på huvudkontoret i Karlshamn. –När jag fick frågan om jag ville kompetensutveckla mig att bli arbetsplatsambassadör, så var det ingen tvekan, säger Pia stolt. JSB är ett företag som engagerar och är mån om sin personal och jag vill vara en del av det i det dagliga arbetet.

Som Arbetsplatsambassadör kommer Pia agera bollplank för både kolleger och chefer och vara ett stöd vid eventuella situationer. -Jag vill att man ska känna förtroende att komma till mig om det är något som inte känns ok. Utbildningen har gett Pia insikt om hur viktigt det är med introduktion, värderingar, attityd och beteende. Att varje individ känner delaktighet och får vara med och påverka. 

Pia har arbetat på JSB sedan 2014 och är nyligen certifierad löneadministratör.
-Jag är stolt över att få vara en del av JSB och resan som vi står framför. JSB är det lilla, stora företaget och det finns en enormt positiv sammanhållning och fantastiska utvecklingsmöjligheter för alla oavsett nivå. 

Arbetsplatsambassadören Marcus Turesson, Snickare på byggservice i Karlshamn och tillika huvudskyddsombud och sammankallande MB på företaget fick även han kompetensutveckla sig under våren 2019.  – För mig har denna utbildning inneburit en personlig utveckling, hur tänker och agerar jag? Hur fungerar den arbetsgrupp jag jobbar i? Vad kan förbättras?

Det är viktigt för Marcus att det finns en god relation mellan yrkesarbetarna och tjänstemännen. -Det är tillsammans som vi skapar en god miljö här på JSB, säger han. Att vara arbetsplatsambassadör innebär att jag ska fungera som ett bollplank mellan en arbetstagare och företaget för att skapa en ökad trivsel på jobbet.

Marcus upplevelse av utbildningen var överraskande bra och känner att han nu har tillgång till de verktyg som behövs för att upptäcka ohälsa tidigt. I det dagliga arbetet försöker han snappa upp om någon mår dåligt och om situationen kräver se till så alla berörda blir informerade. -Det är fantastiskt att får vara en del av JSB genom projekt som dessa.