För JSB är det självklart att verka aktivt för en sund byggbransch där alla konkurrerar på samma villkor. Nu tar JSB ännu ett steg i kampen för en sund bransch – utbildningen Sund konkurrens och schyssta villkor.   Bild: ID06

JSB utbildar för en sund och rättvis byggbransch

Byggbranschen tampas med oseriösa företag som utnyttjar arbetskraft, har bristande arbetsmiljö eller ägnar sig åt ekonomisk brottslighet. Med utgångspunkt i omtanke om människan och en stark vilja att ta ansvar som samhällsbyggare tar nu JSB nästa steg i kampen för en sund byggbransch.

För JSB är det självklart att verka aktivt för en sund byggbransch där alla konkurrerar på samma villkor, tar avstånd från svartarbete och lönedumpning och står upp för kollektivavtal och rättvisa villkor. Nu tar JSB ännu ett steg i kampen för en sund bransch – utbildningen Sund konkurrens och schyssta villkor.

– Vi vill ge medarbetarna verktyg att förebygga en osund bransch inom våra projekt. Genom att öka medvetenheten om vad som behöver kontrolleras och vara uppmärksam på i pågående projekt kan vi förhindra att vi drabbas, säger Magnus Lindskog, strategisk inköpare på JSB.

Magnus har en samordnande roll i JSB:s arbete för en sundare bransch. Han har tillsammans med Mats Björnlund, Arbetsmiljöspecialist på JSB, drivit frågan och utformat den interna utbildningen för alla JSB:s medarbetare.

I utbildningen görs en djupdykning i problembilden. Det ges exempel på hur de kriminella nätverken kan se ut och hur de arbetar, vilka varningstecken man ska vara uppmärksam på och vilka kontroller som skall göras. Fokus ligger på hur verkligheten ser ut idag. Oseriösa företag som utnyttjar arbetskraft, har bristande arbetsmiljö eller ägnar sig åt ekonomisk brottlighet är ett växande problem i branschen och i samhället i stort. Det handlar inte bara om svart arbetskraft utan organiserad arbetslivskriminalitet.

– Våra kunder förväntar sig att vi ska leverera rättvist byggda hus, och vi förväntar oss inget mindre av oss själva. Därför är det viktigt att vi på JSB har kunskap om problemen och hur vi kan arbeta förebyggande. Vi är en samhällsbyggare som vill ta ansvar för en rättvis bransch med sund konkurrens och vi väljer att agera, säger Fredrik Leo VD på JSB.


sund byggbransch
arbetsmiljö
byggbranschen
utbildning