Slutfasen för Riddaren i Jakobsberg
Barkarby-Jakobsberg ska enligt prognoser växa med 30 000 invånare fram till 2030. De centrala delarna av Jakobsberg, Barkarby och en del av Veddesta kommer att växa samman till ett tätt, modernt och levande regionalt centrum. För att möta befintliga och framtida behov av fler bostäder i området bygger JSB Entreprenad, på uppdrag av Järfällahus, ett karaktäristiskt bostadshus med förskola och garage intill Riddarparken i centrala Jakobsberg.

I februari 2018 togs första spadtaget för fastigheten Riddaren. Projekten har nyligen gått in i besiktningsfasen och nu återstår det att färdigställa de sista delarna inför den slutliga besiktningen. Det färdiga bostadshuset kommer bestå av 132 hyreslägenheter och inflyttning sker i etapper med start efter sommaren 2020. I markplan bygger man en förskola och två butiks- eller föreningslokaler och i källaren ryms bland annat ett stort gemensamt garage. Byggnaden får en takhöjd som varierar mellan fyra och åtta våningar vilket ger den ett karaktäristiskt utseende.

Miljöbyggnad Silver

Riddaren ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Det visar att Järfällahus är engagerade i miljöfrågor och måna om de framtida hyresgästerna. I Miljöbyggnad bedöms byggnaden utifrån kriterier inom områdena energi, inomhusmiljö och material. För att uppnå Miljöbyggnad Silver krävs att byggnaden uppfyller mer än bara följer lagkrav. Bland annat ska den ha bättre energiprestanda, solskydd, ventilation och ljudmiljö.

Exceptionell avfallssortering

Daniel Norberg är projektledare på JSB i Mälardalen. Han är stolt över att projektet har hållit en hög grad av ordning och reda genomgående trots att byggarbetsplatsen är stor till både yta och antalet människor som arbetar här.

– Vår avfallssortering under projektet ligger på 99%. Det lyckas man med genom att vara väldigt tydlig med att allt ska sorteras – det står till och med i avtalen för alla på byggarbetsplatsen. Platschefen och arbetschefen har bra koll, och om de ser något som är felsorterat får någon klättra ner i containern och hämta upp det. 

 

JSB har varit verksamma i Mälardalen sedan 2017. Riddaren är det största projektet man genomför hittills.

– Det har varit ett utmanande och komplext projekt med många komplicerade byggdelar som ska mötas på rätt sätt, flera variationer i takhöjd och ett garage som ska sprängas in under marknivå, säger Daniel Norberg. – Men det är utmaningarna som är det roliga