Den 29 januari sattes spaden i marken för byggnationen av nya Lillsidanskolan och Västerledens Aktivitetscenter. JSB Construction AB står som totalentreprenör för projektet och beställare är Enköpings kommun.

Spadtag för nya Lillsidanskolan och aktivitetscenter i Enköping

Den 29 januari sattes spaden i marken för byggnationen av nya Lillsidanskolan och Västerledens Aktivitetscenter. JSB Construction AB står som totalentreprenör för projektet och beställare är Enköpings kommun.

Byggnationen av nya Lillsidanskolan med intilliggande Aktivitetscenter är nu officiellt i gång. Den nya skolan kommer att ha plats för ca 930 elever från förskoleklass till årskurs 9. Lillsidanskolan har en hög arkitektonisk utformning med fokus på hållbarhet. Byggnaden kommer att ha en stomme av trä och en fasad av tegel, med underliggande skyddsrum och källare. Projektet byggs enligt miljöbyggnad silver. Aktivitetscentret kommer att innehålla idrottshall, fritidsgård och omklädningsrum.

Ceremonin hölls under måndagen och direktsändes via Enköpings-posten. Fredrik Leo, VD på JSB Construction AB, tillsammans med Peter Book (M) Kommunalråd, Magnus Johansson (M) Ordförande Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden, Kristina Eriksson (KD) Ordförande Upplevelsenämnden och Krister Larsson (M) Ordförande Tekniska nämnden i Enköpings kommun, hade äran att ta de första symboliska spadtagen som officiellt invigde bygget.


– Vi är mycket glada och stolta över att JSB är en del av nya Lillsidanskolan och Västerledens Aktivitetscenter. För JSB är det viktigt att se byggnation i ett större perspektiv och därför är det extra roligt att bygga byggnader som kommer att bidra till att ge Enköping kommuns barn en trygg och bra start i livet. Projektet genomsyras även av en hög nivå av hållbarhet, vilket stämmer väl överens med JSB:s ambition om att bidra till ett bättre samhälle, säger Fredrik Leo, vd på JSB.


Projektet kommer att genomföras i etapper och samtliga etapper beräknas vara färdigställda under 2027.