Tak & fasadbyte på Elin Wägnerskolan i Växjö
Vi började med insidan, nu fortsätter renoveringen av skolan även på utsidan.
JSB bygger vidare på skolan

JSB renoverade Elin Wägnerskolan invändigt för cirka ett år sedan och nu fick JSB äran att fortsätta renoveringen även på utsidan. Fasaden på skolan ska putsas och taket ska bytas, en renovering på cirka 11 miljoner kronor. Beställare av projektet är Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, som är ett kommunalt fastighetsbolag som äger och förvaltar lokaler i Växjö stad. 

 

En anledning till att vi gärna ville genomföra detta projektet är på grund av att vi gjorde den invändiga renoveringen av skolan för ett år sedan. En annan anledning till att det är ett bra projekt är att det ligger granne med ett annat projekt som vi arbetar med samtidigt, Kvarteret Saturnus (48 lägenheterna). 

 

Byggstart för projektet är september 2019 och beräknas vara klart hösten 2020. När bygget är färdigställt är förväntningarna att vi ska efterlämna en fantastiskt fin byggnad som ska finnas i många år framåt och lysa kvalitet och JSB, säger entreprenadchef Magnus Olsson.