Fridhem

Fridhem

JSB och Karlshamnsbostäder har ett åttaårigt partneringavtal för ROT-arbeten på fastigheter i Karlshamns kommun. Avtalet omfattar renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i största delen av Karlshamnsbostäders fastigheter. I december 2019 färdigställde JSB en omfattande renovering av ett kombinerat hyreshus och särskilt boende.

Renoveringen av fastigheten Fridhem 9–17 utfördes av JSB:s byggserviceavdelning i Blekinge och innefattade putsning och målning av fasader, lagning och impregnering av tegelgavlarna, målning av fönster och plåtdetaljer och renovering av samtliga balkonger. Under projektets gång upptäckte man att taket behövde bytas ut och utförde följaktligen även det arbetet.
Fastigheten var färdigrenoverad i december 2019. Patrik Eriksson, byggservicechef i västra Blekinge, upplever att det har varit ett positivt projekt för alla inblandade parter:
– Huset blev jättefint, säger Patrik Eriksson. Vi har fått bra respons från hyresgästerna. Sedan har yrkesarbetarna varit väldigt duktiga och arbetat bra som team. Vi har haft hög motivation på arbetsplatsen och hittat flera kreativa lösningar som uppskattats av beställaren.

Kontakt
Patrik Eriksson
Byggservicechef Blekinge

Byggfakta

Projekt
Bostäder
Byggservice
Kund
Karlshamnsbostäder
Plats
Fridhem, Karlshamn
Status
Färdigställt i december 2019