Kilströmskaj från innergård

Kilströmskaj

Vid kajen i centrala Karlskrona står tre unika bostadshus av trä. Tillsammans bildar de en slående siluett i staden. I december 2020 började de 46 nya lägenheterna fyllas med liv, och kajstråket är redo för allmänheten.

Bakom Kilströmskaj står Svensk Bostadsutveckling AB, ett dotterbolag till SBU framtid som är en ägarsamverkan mellan Wingårdhs Arkitektkontor AB, JSB Construction AB och Kai-Larsen Affärsutveckling AB. Affärsidén är att bygga flerfamiljshus i trä med hög designgrad till attraktiva priser genom industriell byggproduktion. Kilströmskaj är bolagets första färdigställda projekt.

Tillsammans består de färdiga byggnaderna av ett fyrtiotal lägenheter i tre till fem rum och kök. Dessutom finns små bokaler i markplan. Under markplan ligger ett gemensamt garage samt förråd och teknikutrymmen.

Många utmaningar – och framgångar
Lukas Petersson är platschef för Kilströmskaj. Han berättar om utmaningarna man har stött på under byggtiden:
  – Vi har platsbyggt tre arkitektritade huskroppar i trä på femton månader i ett för oss helt nytt system, säger Lukas Petersson. Vi har byggt alla hus samtidigt vilket har varit utmanande på en så trång arbetsplats. Dessutom har den direkta närheten till havet inneburit många vinddagar. Men slutprodukten är vacker och vi har fått med oss många lärdomar.
Trots utmaningarna har man lyckats hålla tidsplanen, och man har fått många positiva reaktioner under projektets gång.
– Under hela byggtiden har vi haft studiebesök här, och vi har fått många kommentarer om att det har sett väldigt välordnat ut. Ordning och reda är en viktig del av arbetsmiljön, men det kan vara lätt att slarva med när man har tidsbrist och platsbrist. Jag är stolt över att vi har lyckats så bra.
Han fortsätter:
  – Vi har fått väldigt bra kritik från de boende och fastighetsförvaltaren också.

Offentliga miljöer en viktig del av projektet
Genom projektet utvecklar JSB även de närliggande offentliga miljöerna.
  – De utgör en stor och viktig del av projektet, säger Lukas Petersson. Det har funnits en oro i kommunen för att man reserverar en bit av havet för några få som köper lägenheter här, men kajstråket är en kommunal del som ska kunna nyttjas av alla.
Kommuninvånarna får en ny restaurang med havsutsikt, nya båtplatser och ett promenadstråk som sträcker sig längs havet.

Byggfakta

Projekt
Bostäder
Entreprenad
Kund
SBU Framtid
Plats
Karlskrona
Status
Färdigställt December 2020