solkatten innergård

Kvarteret Solkatten

I nordöstra Lund, runt forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, växer nya stadsdelen Brunnshög fram. Här har JSB byggt ett Svanenmärkt bostadskvarter för Bonava Sverige AB. De 169 lägenheterna och två lokalerna som utgör kvarteret Solkatten stod färdiga för överlämning i juli 2021.

 

Söder om gryningsparken i det nya området Brunnshög i Lund ligger Solkatten – ett Svanenmärkt bostadskvarter med 169 lägenheter och två lokaler. Byggnaden består av flera sammankopplade huskroppar i 5-7 våningar som omsluter en lummig och trivsam innergård, vilken fungerar som mötesplats för de boende. Utmärkande för kvarteret är byggnadens skiftande fasader av tegel, puts och plåt som ger husen karaktär och skapar dynamik i området.

Stort bygge med stram tidsram
Solkatten är ett stort bygge med kort byggtid vilket ställer höga krav på projektledningen. Samordningen är alltid en viktig del i våra projekt och för Solkatten har det varit extra viktigt att se över planering och få den att hålla inom den tajta tidramen.
Simon Gillberg är Projektchef för Solkatten:
  –  Redan från start hade vi med oss att det var en utmaning att färdigställa projektet inom den satta tidsramen. Vår projektgrupp har varit väldigt flexibla, samarbetsvilliga och drivna vilket resulterat i bra och hållbar planering med vetskap om byggprocessens olika moment och tid. Vi väldigt stolta att vi lyckats hålla tidsplanen. 


Svanenmärkt projekt
Utöver den strama tidsramen så är Solkatten dessutom ett Svanenmärkt projekt – något som kommer med sina egna utmaningar:
  – Svanen ställer höga krav på materialvalen. Vi måste hela tiden tänka ett steg längre innan vi gör inköp eller bygger in ett material, säger Simon. Allt som byggs in ska dokumenteras, och skulle vi använda fel material riskerar vi att inte få märkningen. För att säkerställa att byggnaden uppfyller kraven för Svanenmärkningen har man tillgång till både internt och externt stöd under byggtiden:
  – Vår biträdande projektledare Dennis har ansvar för materialen internt. Dessutom har vi en extern konsult som granskar dokumentationen och ser till att allt ser bra ut.


Miljömärkningen Svanen ställer höga krav på en kvalitetssäkrad byggprocess och vilka material som används för att kunna säkerställa en sund boendemiljö och minskad miljöpåverkan.
 

Kontakt

Byggfakta

Projekt
Bostäder
Entreprenad
Kund
Bonava Sverige AB
Plats
Lund
Status
Färdigställt augusti 2021

Vår projektgrupp har varit väldigt flexibla, samarbetsvilliga och drivna vilket resulterat i bra och hållbar planering med vetskap om byggprocessens olika moment och tid. 

Simon Gillberg Projektchef