Möllebacken bostadsområde i Karlshamn JSB

Möllebacken

I södra Karlshamn ligger Möllebacken som är ett miljonprogramsområde från tidigt 1970-tal. Här har JSB fått uppdraget att totalrenovera 12 bostadshus med totalt 213 lägenheter till Karlshamnsbostäder. Varje hus har fått nytt tak, ny fasad samt nya fönster och dörrar. Stamrenovering har gjorts och samtliga lägenheter har fått nya badrum och uppfräschade kök. Dessutom har husen elsanerats och nya värmesystem har installerats.

En viktig uppgift för JSB har varit att störa hyresgästerna så lite som möjligt och se till att säkerheten på arbetsplatsen är hög, inte minst för att undvika att nyfikna barn går innanför avspärrningarna. Varje hus tog cirka 10-12 veckor att färdigställa och projektet har krävt noggrann planering in i minsta detalj. Resultatet är att ett slitet miljonprogramsområde fått nytt liv, med betydligt högre komfort för hyresgästerna, medan fastighetsägaren kan se fram emot många underhållsfria år och betydligt lägre energiförbrukning.

Modern karaktär
Möllebacken i Karlshamn anses vara ett strategiskt viktigt bostadsområde för staden. Den nya fasaden har ändrat byggnadernas karaktär samtidigt som den arkitektoniska ursprungstanken har bibehållits. En modernisering med fokus på bevarande och framhävande av de befintliga, goda kvaliteterna från miljonprogramseran. Att återanvända det rivna teglet visade sig för kostsamt och materialvalet för fasaden blev i stället skiffer i kombination med det tegel som fanns kvar på gavlarna.
 

Byggfakta

Projekt
Entreprenad
Partnering
Kund
Karlshamnsbostäder
Plats
Karlshamn
Status
Färdigställt