mörrumskola exteriört

Nya Mörrum skola

På uppdrag från Karlshamns kommun har JSB byggt en ny topp­modern skola med fokus på håll­­barhet och sund arbetsmiljö i Mörrum. Skolan öppnade för de första eleverna höstterminen 2022. Projektet har genomförts i samverkansformen partnering.


Tidigare var eleverna runt Mörrum utspridda på tre mindre skolor. Samtliga bestod av gamla byggnader med arbetsmiljömässiga och byggtekniska problem som kommunen bedömde är omöjliga att renovera bort. När Mörrums skola blev färdigställd flyttade alla elever till den nya skolan. Målet var en mer enhetlig, lättorganiserad och trygg skola som uppmuntrar till lärande.

Modern och hållbar byggnad
Nya Mörrums skola är ca 8 000 kvadratmeter totalt och består av sex sammanhängande huskroppar i två våningar – helt utan korridorer. I stället nyttjas ytorna utanför klassrummen som gemensamma flexibla rum för eleverna. 
  Skolan erbjuder plats för cirka 500 elever i årskurs F-6, men i takt med att kommunen växer kan antalet platser utökas.
  Skolan har stor fokus på hållbarhet. Byggnaden är byggd enligt Miljöbyggnad Silver och har bland annat solceller på taket och en värmepump i ventilationen som tar tillvara på den varma luften. Skolan är skofri för att minska slitage och öka trivseln.

Lyckat samarbete mellan parterna
Mörrum skola är ett projekt som genomförts i partnering. En samverkansform som William Lavesson, projektledare på Karlshamns kommun, tycker det finns flera fördelar med.
– Projekteringarna genomförs mer kostnadseffektivt, ledtider sparas in genom gemensamma snabba beslut och vi kan göra rätt prioriteringar och omorienteringar vid behov för att nå budget i balans. Som beställare är det tryggt att få full insyn i projektet med överblick på både kostnader och produktion.

William är mycket nöjd med samarbetet mellan JSB, kommunen och arkitektbyrån FOJAB:
– Jag är mycket nöjd med både samarbetet och slutprodukten. Genom att skapa en gemensam organisation och samarbeta genom hela processen har vi lyckats bygga en kostnadseffektiv och smart skola med arkitektur av hög kvalitet. Vi har haft god dialog på alla nivåer – från städpersonal till förvaltning.
Han tillägger:
– Vi har verkligen byggt för barnen och inte för de vuxna. Vi har tagit in deras perspektiv och anpassat skolan till deras skala och behov. Det är fint

Kontakt
Andreas Karlsson
Arbetschef Blekinge

Byggfakta

Projekt
Samhällsfastigheter
Entreprenad
Partnering
Kund
Karlshamns Kommun
Plats
Mörrum
Status
Färdigställt sommaren 2022

– Jag är mycket nöjd med både samarbetet och slutprodukten. Genom att skapa en gemensam organisation och samarbeta genom hela processen har vi lyckats bygga en kostnadseffektiv och smart skola med arkitektur av hög kvalitet.

William Lavesson, projektledare Karlshamns kommun