Riddaren

Riddaren

Barkarby-Jakobsberg ska enligt prognoser växa med 30 000 invånare fram till 2030. De centrala delarna av Jakobsberg, Barkarby och en del av Veddesta kommer att växa samman till ett tätt, modernt och levande regionalt centrum. För att möta befintliga och framtida behov av fler bostäder i området bygger JSB, på uppdrag av Järfällahus, ett karaktäristiskt bostadshus med förskola och garage intill Riddarparken i centrala Jakobsberg. 

I februari 2018 togs första spadtaget för fastigheten Riddaren. Det färdiga bostadshuset kommer bestå av 132 hyreslägenheter. I markplan byggs en förskola och två butiks- eller föreningslokaler och under marknivå får fastigheten ett stort garage. Byggnaden får en takhöjd som varierar mellan fyra och åtta våningar vilket ger den ett karaktäristiskt utseende.  

Miljöbyggnad Silver 
Riddaren ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Det visar att Järfällahus är engagerade i miljöfrågor och måna om de framtida hyresgästerna. I Miljöbyggnad bedöms byggnaden utifrån kriterier inom områdena energi, inomhusmiljö och material. För att uppnå Miljöbyggnad Silver krävs att byggnaden gör mer än bara följer lagkrav. Bland annat ska den ha bättre solskydd, ventilation och ljudmiljö. 

Exceptionell avfallssortering
Daniel Norberg är projektledare på JSB i Mälardalen. Han är stolt över att projektet har hållit en hög grad av ordning och reda genomgående trots att byggarbetsplatsen är stor till både yta och antalet människor som arbetar här. 

– Vår avfallssortering under projektet ligger på 99%. Det lyckas man med genom att vara väldigt tydlig med att allt ska sorteras – det står till och med i avtalen för alla på byggarbetsplatsen. Platschefen och arbetschefen har bra koll, och om de ser något som är felsorterat får någon klättra ner i containern och hämta upp det.  

Inflyttning i Riddaren sker i etapper med start innan sommaren 2020.

Byggfakta

Projekt
Bostäder
Entreprenad
Kund
Järfällahus
Plats
Jakobsberg, Järfälla
Status
Pågående

Vår avfallssortering under projektet ligger på 99 %. Det lyckas man med genom att vara väldigt tydlig med att allt ska sorteras.

Daniel Norberg, Projektledare JSB