Säker och trygg hela vägen!
JSB är ett företag där människor ska trivas och må bra. Därför har säkerhet och arbetsmiljö högsta prioritet hos oss. Alla som arbetar hos oss eller tillsammans med oss skall känna sig trygga på våra arbetsplatser. Det gäller yrkesarbetare, chefer, underleverantörer, beställare, besökare, m.fl. JSB har certifierat arbetsmiljöarbetet enligt standarden OHSAS 18001:2007.
Säkerhet på arbetsplatserna

Ett viktigt verktyg är arbetsberedningar som görs inför utförande av arbetsmomenten APD-planen är en grund för säkerställande av säkerheten Arbetsmiljöplanen uppdateras kontinuerligt vid skyddsronder Skyddsronder genomförs på JSB: s arbetsplatser minst var 14:e dag Möten där säkerhet är en stående punkt är projekteringsmöten, byggmöten och samordningsmöten Samtliga på arbetsplatsen kvitterar genomgång av ordnings- och skyddsregler Skylt finns på arbetsplatsen för säkerhetsarbete på JSB Skylt ”arbetsplatsinformation” finns på arbetsplatsen för att bl a skapa ordning och reda JSB genomför kontinuerligt arbetsplatsbesök/ interna revisioner på arbetsplatserna där säkerhet är en stående punkt JSB följer upp tillbud och olycksfall som sammanställs årligen En gång per år genomförs arbetsmiljöveckor

Bok om säkerhet

Som ett led i arbetet tog JSB under 2015 fram trycksaken ”Säker arbetsplats” i ett personligt exemplar till varje anställd. Boken som är i behändigt fickformat ger en introduktion till JSB:s säkerhetstänkande med illustrationer och exempel. Klicka här för att läsa boken i digitalt format.

– En positiv attityd smittar av sig. Och en enkel sak som att hålla ordning och reda runt omkring sig på arbetsplatsen skapar trivsel och förebygger arbetsskador.
Arbetsmiljö

Arbetsmiljön är ett prioriterat område på JSB och vi arbetar aktivt med förbättringar. JSB har certifierat arbetsmiljöarbetet enligt standarden OHSAS 18001:2007. JSB:s anställda ska vara väl medvetna om de lagar och regler som samhället ställer på verksamheten.

Vi arbetar ständigt med arbetsmiljöfrågor och tar hänsyn till de faktorer som kan inverka på den enskildes arbetssituation.

Mycket av arbetsmiljöarbetet handlar om att förebygga, tänka till och skapa rutiner för att undvika risker. I vårt ledningssystem finns rutiner och arbetsmiljöinstruktioner som hjälper till att minimera riskerna.

Dokument kring säkerhet
Läs mer om arbetet kring säkerhet i vår säkerhetsfolder.