JSB Bostad
- visar vägen till din bostadslösning!
JSB Bostad är sedan sommaren 2016 samlingsnamnet på våra framgångsrika typhus.

– Med detta får vi en ökad tydlighet och ett ökat fokus på de olika bostadskoncepten, säger JSB:s VD Pether Fredholm. Sverige behöver fler bostäder som vanliga hushåll har råd att bo i. Bostadsbolagen behöver fler hus som är enkla att beställa och där god kvalitet är standard. Lösningen med JSB:s prisbelönade typhus blir verklighet för allt fler boende runt om i landet. Enbart detta affärsområde har sedan 2012 vuxit i volym från noll kronor till cirka 800 mkr med en inneliggande ordervolym om cirka 2 000 lägenheter. Fortsatt jättebehov Enligt Boverket är det bostadsbrist i 240 kommuner och behovet fram till år 2025 är 700 000 bostäder. – JSB:s industriellt producerade och standardiserade bostäder för främst hyresrätten ligger helt rätt i tid och mot marknad. JSB skall fortsätta att växa inom bostadssegmenten för hyresrätter och bostadsrätter, säger Pether Fredholm. JSB:s bostadskoncept som tidigare hette Trygga Boendet, har utvecklats till att i dag omfatta tre olika typhus och varumärken för bostäder. Från och med den 1 juni 2016 koncentrerar och organiserar vi dessa i ett nytt affärsområde – JSB Bostad.

Fördelar med JSB Bostad
  • Hög kvalitet till lägre kostnad
  • Lägre felkostnader
  • Korta byggtider
  • Stora volymer och lång avtalstid
  • Högre produktivitet
  • Totalkostnaden 15 – 20 % lägre för byggherren
  • Upprepningseffekter
  • Inlärningseffekter
  • Positiva miljöeffekter