JSB Construction AB står som utförandeentreprenör för nyproduktionen av Slättgårdskolans nya huvuddel samt renovering av utemiljö. Beställare är SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB. Bild: SISAB

JSB återuppbygger nya Slättgårdskolan för SISAB i Stockholm

JSB Construction AB står som utförandeentreprenör för nyproduktionen av Slättgårdskolans nya huvuddel samt renovering av utemiljö. Beställare är SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB.

I juni 2020 brann Slättgårdsskolans huvudbyggnad ned till grunden. JSB Construction AB har fått i uppdrag att återuppföra den nya huvudbyggnaden på samma plats, beläget på Skärholmen i Stockholm.

Den nya skolan kommer ha kapacitet för ca 600 elever i årskurserna F-9. Utöver undervisningslokaler inrymmer skolan storkök, skoltorg, bibliotek, administrativ avdelning samt skyddsrum. Utemiljön och Skolgården ska renoveras och göras större. Skolans verksamhet, med dagens 550 elever, kommer fortsatt bedrivas parallellt med entreprenadtiden i intilliggande byggnader.

Skolan byggs i tre våningar med suterräng. Stommen består främst av håldäckselement med stålstomme och isolerande betongytterväggar. Fasaden kläs i tegel. Projektet byggs enlig miljöbyggnad silver 3.1 och kommer ha en högre säkerhet med högsta brandklass.

- Vi på JSB är stolta över uppdraget och ser fram emot att leverera en ny, modern och säker lärandemiljö till Slättgårdsskolans elever och personal. På JSB ser vi byggnation ur ett högre perspektiv där vi är med och bidrar till ett bättre samhälle, säger Mirko Naumanen, Affärsområdeschef JSB.

Projektet genomförs i två etapper. Den första avser huvudbyggnaden samt större delen av skolgården. Den andra etappen avser att slutföra den mindre delen av skolgården. Byggstart för projektet är januari 2024 med planerad överlämning våren 2026. Den totala byggytan omfattar ca 6 100 m2 (BTA)

samhällsfastigheter
Stockholm
entreprenader
avtal