Vad gör man när ens arbetsliv plötsligt ställs på spel? Joakim Andersson befann sig inför en utmaning när läkarna diagnostiserade honom med vibrationsskador i båda händerna. Men istället för att ge upp hittade han en oväntad väg framåt på JSB.

När det oväntade händer

Helst hade Joakim Andersson fortfarande arbetat som snickare. Men en höstdag 2021 fick han beskedet av läkarna att han hade vibrationsskador i båda händerna. Han kunde inte fortsätta som tidigare om han inte ville riskera stora problem när han blir äldre.

”Det var ett väldigt tufft besked att få. Att vara snickare är det roligaste jobbet jag kan tänka mig och jag saknar själva hantverket ofta. Men jag behövde göra något annat och då var det ju tur att jag jobbar på JSB”, säger Joakim.
Han inledde sin karriär som lärling på JSB direkt efter gymnasiet. Han har hunnit sluta och komma tillbaka två gånger, efter utflykter till två mindre byggföretag. Men nu är han tillbaka för att stanna.

”Det blir liksom tredje gången gillt. Det är här jag vill vara. JSB är en otroligt bra arbetsgivare där alla får samma möjligheter att utvecklas”.

De senaste åren har han arbetat som lagbas på olika byggen och lärt sig mycket om vikten av planering och att ligga i framkant. Det är erfarenheter han har tagit med sig i sin nya roll – som arbetsledare på projektet Dammlyckan i Åhus där JSB bygger 32 hyresrätter. ”Jag hade nämnt för min chef redan för ett par år sedan att mitt mål var att bli arbetsledare. När jag nu inte kunde jobba som snickare längre tog vi upp det samtalet igen och jag har fått den här fantastiska möjligheten”
Efter att ha gått parallellt med en annan arbetsledare kunde Joakim börja ta eget ansvar för planering och beställningar efter ett par månader. I dag är han ensam arbetsledare men har stöd av en erfaren platschef.

”Jag tror det är en stor fördel att jag själv gått hela vägen från lärling till lagbas. Det gör att jag är ödmjuk i min roll och förstår hur mycket som krävs. Jag är en person som gärna försöker själv först och tar stöd av andra när det behövs.

Med tanke på vad vibrationsskadorna fått för konsekvenser för hans egen del är Joakim extra noga med arbetsmiljöfrågorna. Han tänker extra mycket på hur arbetsmoment utförs och vad det finns för risker. Allt för att ingen annan ska drabbas.

”JSB tog otroligt väl hand om mig när allt det här hände. Det visar vilken bra kultur som finns och att människor syns. Jag är en person som alltid vill framåt och utvecklas och då finns det alla möjligheter på JSB”, avslutar Joakim.


På JSB ska människor ska trivas och må bra. Därför har arbetsmiljö och säkerhet högsta prioritet hos oss. Men arbetsmiljö handlar också om att arbeta förebyggande för att förhindra att ohälsa uppstår i framtiden. JSB driver ett vibrationsmärkningsprojekt tillsammans med maskinleverantörer med syfte att öka kunskapen om risken med vibrationer. Läs mer om projektet här.

arbetsmiljö
byggbranschen
Vibrationsmärkning
kompetensutveckling