Mats Björnlund, Arbetsmiljöspecialist på JSB är en av initiativtagarna till ett maskinprojekt där vibrationsmärkning är ett resultat av projektets arbete kopplat till arbetsmiljö.

JSB först ut att vibrationsmärka maskiner

Nyligen landade de första vibrationsmärkta maskinerna hos JSB Construction AB. Vibrationsmärkning är ett resultat av ett maskinprojekt som JSB driver tillsammans med Ahlsell, Bosch, Milwaukee och Hilti, där mycket fokus ligger på arbetsmiljö kopplat till användning av maskiner. JSB är drivande i frågan och har på sikt som mål att företagets alla handhållna maskiner ska vara vibrationsmärkta. JSB ser gärna att fler i branschen tar efter.

JSB Construction AB driver sedan ett par år tillbaka ett maskinprojekt tillsammans med Ahlsell, Bosch, Milwaukee och Hilti för att få kontroll på de handhållna maskinerna som används. JSB tar ett helhetsgrepp för bättre kontroll och ser över alla faktorer kopplade till maskinen under dess livslängd.
Mats Björnlund är Arbetsmiljöspecialist på JSB och initiativtagare till projektet tillsammans med JSB:s inköpssamordnare Magnus Lindskog.
 - Vi ser över inköp, service, reparationer, ergonomi, tillbehör och inte minst hur vi tillsammans kan minska risken för ohälsa orsakat av vibrerande maskiner. Bättre kontroll ökar chanserna att medarbetarna mår bra och vi får bättre koll på maskinens totalkostnad, säger Mats.

Att utbilda och sprida information om risker har varit en mycket viktig del i detta projekt. Okunskap är det som många gånger orsakar ohälsa.
Mats berättar att de senaste åren har kunskapen om riskerna ökat bland användarna i branschen, men trots kunskapsökningen behövs mer lättillgänglig information.
 - Vi var snabbt igång med att ställa frågan till tillverkarna om maskinerna kunde vibrationsmärkas. Vårt primära syfte är att nå användaren och märkning är en enkel sak som skapar förutsättningar för användaren. Några leverantörer nappade på idén och satte bollen i rullning i rätt riktning.

Arbete med vibrerande maskiner innebär risk för ohälsa. I Sverige arbetar 
ca 400 000 människor minst två timmar varje dag med maskiner som vibrerar. Risken att drabbas av skador beror på hur mycket maskinen vibrerar och tiden den används. Maskinens vibrationer mäts i m/s2 som sedan kan översättas via en tabell till poäng. JSB utgår ifrån Arbetsmiljöverkets poängmetod för att bedöma den dagliga exponeringen.

Problemet är att vibrationsvärdena skiljer sig beroende på maskin och tillverkare, vilket gör det svårt för användaren att ha kontroll på när den dagliga användningen är nådd.
 - Alla tillverkare är duktiga på att ha information om maskinens vibrationsvärde på sina hemsidor och i instruktionsboken, men det fungerar sämre i verkligheten. Vi måste komma närmare användaren, säger Mats Björnlund.

Mats förklarar att JSB har valt att märka maskinerna med poäng/minut. Det blir då tydligt för användaren att förstå hur många poäng man får i sina händer och armar för varje minut du använder en maskin. Genom märkningen är det lättare att uppskatta hur länge maskinen kan användas innan man når insats- respektive gränsvärde för daglig vibrationsexponering.

För någon vecka sen så levererades de första märkta maskinerna till JSB:s projekt Styrmannen i Karlskrona. Hilti var snabbast ut att leverera och kommer i fortsättningen vibrationsmärka alla nya maskiner JSB köper in.
- Det här kommer att göra skillnad. Nu blir det lättare för användarna att bedöma hur länge de får jobba med maskiner. Det här är inte hela lösningen på problematiken, men ett steg i rätt riktning!
Mats förklarar att han gärna ser att fler byggföretag i branschen ska lyfta problemet och sätta press på tillverkarna och sina leverantörer.


Är ni nyfikna på projektet? Kontakta Mats Björnlund, Arbetsmiljöspecialist JSB

arbetsmiljö
utveckling
bygg
Inbäddat innehåll på nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna direkt i din inkorg.