JSB_minjar_torsken_boPunkt

Kvarteret Torsken

I kvarteret Torsken i Solna görs en förtätning av en befintlig fastighet. Två punkthus byggs i sex respektive åtta våningar, sammanlänkade av en botten våning med tvättstuga och gemensamhetslokal. Resultatet är ett trygghetsboende som vänder sig till solnabor som är 60 år eller äldre.


Husen bygger på JSB:s koncepthus Bo Punkt och beställaren har lagt ner stor energi på att utforma ett helt nytt uttryck genom att sammankoppla huskropparna på bottenplan och tillval i form av bland annat loftgångar, putsad fasad och träraster. En utmaning i projektet är att husen byggs på en trång yta mellan befintlig bebyggelse, vilket krävt noggrann planering av transporter. Eftersom det är ont om plats kan byggnadsmaterial inte lagras på platsen utan måste anlända till bygget i rätt tid och i rätt kvantitet.

Det nya bostadshuset i Bergshamra centrum kommer erbjuda 78 hyresrätter, i 1 - 3 rum och kök med övervägande 1:or och 2:or till kommunens seniorer.


Standardiserat hus med hög flexibilitet
Bo Punkt är ett standardiserat och industriellt producerat flerfamiljshus i punktform – ett så kallat ”koncepthus”. Det fina med Bo Punkt är den ovanligt höga flexibiliteten som bland annat möjliggör för ett unikt uttryck i gestaltning. Dessutom har huset många olika bostadslösningar och kombinationsmöjligheter för lägenhetsfördelning, lägenhetstyp, yta och materialval för att anpassa efter behov, förutsättningar och smak.

 

Läs mer om Bo Punkt här

Byggfakta

Projekt
Konceptbostäder
Bo Punkt
Kund
Bostadsstiftelsen Signalisten
Plats
Solna
Status
Pågående