JSB Ulven 3 Bjuvsbostäder

Kvarteret Ulven 3

I Bjuv, ett litet fridfullt samhälle beläget strax utanför Helsingborg, formar sig kvarteret Ulven 3 – ett bra exempel på modern, kvalitativ och hållbar bostadsutveckling. Här har JSB färdigställt koncepthuset Bo Lamell för allmännyttiga bostadsföretaget Bjuvsbostäder. Ett hus avropat och byggt inom Sveriges allmännyttas ramavtal ”en ny generation kombohus”.


Mitt i den centrala kärnan av Bjuv, bara ett stenkast från en grönskande park ligger det nya bostadshuset. Huset sticker ut med sina fem våningar och vackra tegelröda fasad. Och det var under våren 2021 som kommunen kontaktade Bjuvsbostäders vd, Christofer Bernebring om den där tomten som flera andra exploatörer tittat på men där ingen hittills lyckats få ihop sin kalkyl.


- Eftersom vi redan hade byggt koncepthus genom Sveriges allmännyttas ramavtal några år tidigare så visste vi att det var en fördelaktig väg att bygga. Dels för att snabbt komma i gång, dels att vi visste att husen håller hög standard och att prisnivåerna är konkurrenskraftiga. Vi ville bygga något trevligt på tomten som också skulle smälta in i omgivande bebyggelse och miljö. Där passade JSB:s Bo Lamell bra in i stadsbilden, säger Christofer Bernebring.  

 

Kvarteret Ulven 3 består av två sammankopplande huskroppar, innehållande 34 lägenheter från 1 - 4 rum och kök. Fasaden är putsad tegelröd och på bottenvåningen har man valt fasadsten i rött tegel. Bjuvsbostäder valde att komplettera med ca 300 kvm solceller med batterilagring, vilket gjort att huset har en energiberäkning motsvarande 56 % av dagens BBR. 
Omkring byggnaden har man lagt ner extra kraft för att få en grönskande och trivsam utomhusmiljö med umgängesplats och grönområden.


Hög flexibilitet i Sveriges Allmännyttas ramavtal
Bo Lamell är ett av JSB:s två koncepthus som ingår i Sveriges Allmännyttas ramavtal för ”en ny generation kombohus”.

Bo Lamell är ett lamellhus i 2-6 våningar med hög flexibilitet. Det kan byggas fristående, ihopkopplat eller i kvartersform och passar lika bra i ny som äldre bebyggelse. Huset har flera kombinationsmöjligheter för lägenhetsfördelning, lägenhetstyp, yta och materialval. Trapphuset kan anpassas efter varierande marknivåer, krav på högre bottenvåning, genomgående entré och utrymningskrav som Tr2-trapphus.


Mer nyfiken på Bo Lamell? Läs mer här

Byggfakta

Projekt
Konceptbostäder
Bo Lamell
Kund
Bjuvsbostäder
Plats
Bjuv
Status
Färdigställt 2023