JSB Construction AB har tecknat avtal med Tosito AB för nybyggnation av 150 hyresrätter i centrala Jönköping med byggstart i maj 2021. Ordervärdet på totalentreprenaden är 112 miljoner kronor. Bild: Visulent Enter Arkitektur.

JSB bygger 150 bostäder i centrala Jönköping för Tosito AB

JSB Construction AB har tecknat avtal med Tosito AB för nybyggnation av 150 hyresrätter i centrala Jönköping med byggstart i maj 2021. Ordervärdet på totalentreprenaden är 112 miljoner kronor.

JSB Construction AB står som totalentreprenör för byggnationen av 150 hyresrätter. Byggnationen är central placerat i Jönköping.

Beställare och byggherre är Tosito AB. Vågfabriken är JSB:s första projekt för Tosito AB och man har god i samverkan tagit fram ett innehåll som matchar väl för projektet och dess budget. Kontraktssumman uppgår till 112 miljoner kronor. Planerad byggstart för projektet är maj 2021 och beräknas vara färdigställt för överlämning i september 2022.

Totalt innefattar byggnationen 150 hyresrätter fördelat på 5 våningsplan och med parkeringsgarage och förrådsytor i källarplan. Huset utformas som ett U och ger plats för en gemensam innergård för de boende. Byggnationen utgör sammanlagt ca 8000 kvm (BTA), varav 4300 kvm utgör bostadsyta.

- Vi är väldigt glada att vi tecknat avtal med Tosito AB, och det förtroendet vi fått för de 150 bostäder som Vågfabriken innefattar. Nu ser vi fram emot att komma igång med byggnationen på plats, säger Lars Johansson Arbetschef på JSB

JSB bygger för fler i hela Sverige med totalt åtta kontor från Malmö till Stockholm. Sommaren 2020 etablerade JSB ett nytt områdeskontor för entreprenadverksamheten i Jönköping med mål att aktivt bearbeta marknaden mellan Sveriges södra delar och Mälardalen för en fortsatt lönsam tillväxt i bolaget. Verksamheten i Jönköping kommer succesivt att skalas upp efterhand som projektbanken i regionen växer med både tjänstemän och yrkesarbetare.

jönköping
entreprenader