JSB Construction AB tilldelas entreprenadkontrakt för nybyggnation av Bottnarydskolan och tillhörande Sporthall för Jönköping kommun.

JSB bygger skola och sporthall för Jönköping kommun

JSB Construction AB tilldelas entreprenadkontrakt för nybyggnation av Bottnarydskolan och tillhörande Sporthall för Jönköping kommun.

JSB Construction AB står som entreprenör för nyproduktionen av nya Bottnarydskolan med intilliggande sporthall i Jönköping. Byggstart är augusti 2023. Skolan och sporthallen beräknas vara inflyttningsklara sommaren 2025. Beställare är Jönköping kommun.

Den nya skolan kommer ha kapacitet för ca 250 elever i årskurserna F-6. Utöver undervisningslokaler inrymmer skolan ett tillagningskök och två matsalar. Sporthallen kommer att vara utrustad för både skola och föreningsliv. Projektet har hållbarhetsprofil och byggs enligt miljöbyggnad silver. Fasaden består av återbrukat tegel och sporthallen byggs med trästomme. Solceller kommer att installeras på taket.

– Vi på JSB är mycket glada över att ha tilldelats uppdraget för Bottnarydskolan och ser fram emot ett gott samarbete med Jönköping kommun. Detta projekt är mycket viktigt för vår fortsatta etablering i regionen och vi är stolta över att få vara en del av utvecklingen av en hållbar skolmiljö för eleverna, säger Anders Johansson, Affärsområdeschef JSB Bygg Syd.

Projektet byggs i två etapper. Etapp 1 omfattar byggnation och uppförande av skola och sporthall och etapp 2 omfattar rivning av de befintliga byggnaderna samt byggnation av uteförråd.

entreprenader
jönköping
samhällsfastigheter