JSB skriver partneringkontrakt på 500 miljoner kronor
Den 20e Juli vann JSB en strategisk partneringupphandling med Karlshamns kommun som beställare. Igår tecknade Pether Fredholm, VD JSB, och kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattson (S) avtalet.
Innebörden av partnering och samarbetet

− Samverkansavtalet innebär att vi har tagit steget in i ett helt nytt sätt att upphandla entreprenörer som bygger på att vi tillsammans och i samklang satsar och utvecklar vår kommun. Avtalet ger oss även ökade möjligheter att skapa praktiktjänster för våra byggelever och arbetsprövning för invånare med funktionsnedsättning, säger Per-Ola Mattsson (S). 
Partnering innebär ett djupare samarbete mellan beställare och entreprenör. Ett sådant samarbete betyder att man tillsammans tar fram och styr byggprojekten. Just denna upphandlingen omfattar 7 olika projekt och cirka 500 miljoner kronor. 

Bild: William Lavesson

Omfattning

Avtalet omfattar följande projekt med en tidsram på 5 år;

  • Nybyggnation av skola i Mörrum, för cirka 500 elever
  • Ny återvinningsstation
  • Ombyggnation samt tillbyggnation av Hällaryds skola, förskola och bibliotek
  • Nybyggnation av LSS-boende med cirka 6 lägenheter
  • Tillbyggnation av Jössarinken, ny ishall
  • Ny brandstation inom Karlshamns kommun
  • Ombyggnad/tillbyggnad av Tubbarydsområdet
− JSB är ett företag inom Bygg- och projektutveckling med stort fokus på att bidra till ett bra samhälle. Vi är stolta över tilldelningen och ser fram emot att få vara en aktiv del i att utveckla Karlshamns kommun.
Pether Fredholm, VD JSB