Care & Comfort
Snabb och trygg lösning
Leveranser sker till fasta priser - standardiserad produkt
 • Till pris som skall möjliggöra en lönsam förvaltning
 • Till pris som skall möjliggöra en rimlig boendekostnad
 • Inga avvikelse -ÄTA som okalkylerade överraskningar
 • Upphandling Kombo Trygg Flex – snabbt och tryggt
 • LOU upphandling med en snabb process
 • Av ”SABO kunder” utvecklad produkt – JSB har tagit till sig kommentarer och förslag
Skall vara enklare för kunden än vid traditionell upphandling
 • Ett färdigt underlag för investeringsbeslut – ”kan vi bygga?”
 • Stöd vid framtagande av situationsplaner och bygglov
 • Kunden skall slippa allt förarbete som upphandling av arkitekt konsulter m fl
 • Kunden skall slippa projektering, samordning av projektering etc och därmed spara tid, kostnader
 • Kunden skall väsentligt sänka sina byggherrekostnader
Optioner och tillval med fasta priser

Tillvalslista med bl a inglasning av balkonger, solceller för fastighetsel, bergvärme etc

Digital pärm med alla förutsättningar ”allt klart för kunden”
 • Bygglov- och bygghandlingar
 • Material för marknadsföring, 3D modeller och VR presentationer
Sammantaget; enkla processer med snabb igångsättning och korta ledtider, med trygghet och förutsägbarhet för kommun och bostadsbolag
Dokument
Läs mer om Care and Comfort för att få mer detaljerad information om produkten.