Under våren påbörjar bygg- och projektutvecklaren JSB etableringen av ett nytt kontor i Uppsala och stärker därmed närvaron i mälardalsregionen. Etableringen ligger som en del i JSB:s övergripande tillväxtstrategi.

JSB etablerar sig i Uppsala

Under våren påbörjar bygg- och projektutvecklaren JSB Construction AB etableringen av ett nytt kontor i Uppsala och stärker därmed närvaron i mälardalsregionen. Etableringen ligger som en del i JSB:s övergripande tillväxtstrategi.

JSB har i dag över 300 anställda och med årsomsättning om drygt två miljarder. Med den nya etableringen i Uppsala är företaget etablerat i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Stockholm, Uppsala och Gävleborg. Affärsområdet JSB Bostad är etablerade med bostadsproduktion i hela Sverige.

Sedan starten 1997 i Asarum, Blekinge, har JSB:s tillväxt varit mycket stark. Målet är att genom aktiv marknadsbearbetning fortsätta den lönsamma tillväxten i bolaget.

– Uppsala är en intressant marknad med bra tillväxtmöjligheter. Genom att etablera oss här breddar vi vår täckningsgrad och stärker närvaron i Mälardalsregionen. Samtidigt knyter vi ihop JSB:s marknader från södra Sverige och Mälardalsregionen med Gävleborg. Det gör oss också starkare och mindre känsliga för konjunktursvängningar, säger Fredrik Leo vd på JSB.

JSB har redan ett byggprojekt i igång i Uppsala och fler byggstarter väntar.

– Sedan januari bygger vi 37 hyresrätter för Rikshem i Stenhagen och under hösten påbörjar vi byggnationen av Uppsalas nya Multihus i Rosendal.

I höst beräknas den nya entreprenadavdelningen i Uppsala vara på plats och nu påbörjas rekryteringen av en ny arbetschef, samtidigt som fler objekt söks.

Peter Axelsson, Affärsområdeschef för JSB Bygg Mellan kommer vara ansvarig för etableringen:

– Vi kommer att börja etableringen med att anställa en Arbetschef som i sin tur får resurser att bygga upp en helt ny avdelning och ett team från grunden. Förhoppningen är att hitta någon med god kännedom om den lokala marknaden och med rätt affärsmannaskap, säger Peter Axelsson.

Etableringen av kontoret i Uppsala kommer organisatoriskt ligga under affärsområdet JSB Bygg Mellan.

 

entreprenader
Uppsala
rekrytering
byggbranschen