Klas Ralvert, tidigare styrelseordförande för JSB, är utnämnd till länskandidat för den ärofyllda utmärkelsen Guldklubban. Klas blir därmed Blekinges kandidat till den stora finalen på Grand hotel i Stockholm den 1 december.

Klas Ralvert är Blekinges kandidat till Guldklubban

Klas Ralvert, tidigare styrelseordförande för JSB, är utnämnd till länskandidat för den ärofyllda utmärkelsen Guldklubban. Klas blir därmed Blekinges kandidat till den stora finalen på Grand hotel i Stockholm den 1 december där två Guldklubbor delas ut till ordföranden i kategorin noterade och onoterade bolag.

Utdrag av nomineringen:
”Sammantaget så har Klas insats som ordförande under hela 20 år varit anmärkningsvärd. Han har lyckats leda ett framgångsrikt styrelsearbete i en tuff bransch med många konkurrenter och med stränga krav på säkerhet, hållbarhet och kvalitet. Han har också under två decennier varit ett troget men samtidigt utmanande bollplank till vd:n och tillika ägaren. Därutöver är det en prestation att växa organiskt från ett litet lokalt bolag till ett nationellt storbolag och samtidigt hålla hög standard i alla led. Det kräver ett skickligt ordförandeskap.
Den rollen har Klas tack vare sina erfarenheter och goda egenskaper axlat på ett imponerat sätt och gör honom väl värd sin nominering till Guldklubban!

Klas Ralvert lämnade nyligen över styrelseordföranderollen efter 20 år till Pether Fredholm, ägare och tidigare VD på JSB. Klas Ralvert sitter fortsatt kvar som ledamot i styrelsen för JSB.

- Klas har under sina år som ordförande bidragit med ett fantastiskt ledarskap där han stöttat och utmanat mig i små och stora frågor. Klas har förmåga att hålla ett helikopterperspektiv i styrelsearbetet och att se helheten. I rollen som ordförande har Klas alltid haft fokus på det strategiska styrelsearbetet. Han har fungerat som bollplank och mentor men låtit mig ta egna beslut i den operativa verksamheten. Klas har genom sitt mentorskap också hjälpt mig att utveckla mitt ledarskap, säger Pether Fredholm tidigare VD och nyligen tillsatt styrelseordförande för JSB.

- Resan med JSB har varit fascinerande. Min ambition har alltid varit att verka utan att synas och det har varit viktigt att hålla isär styrelsearbetet och det operativa inom företaget. En styrelse ska finnas till som stöd och resurs för VD:n. Som ordförande är det min uppgift att ”putta” på saker för att få dynamik och att komma framåt, sedan är det upp till VD och den operativa ledningen att driva det. En styrelse ska inte störa den bilden.

Som ordförande är det viktigt att lyssna in, upprätthålla ordning och reda, vara påläst om affärsmarknaden och sprida en positiv syn på framtiden, berättar Klas Ralvert.

För att bli nominerad till Guldklubban krävs det att man varit ordförande för ett svenskt aktiebolag, bankaktiebolag eller ekonomisk förening i 3 år, med fyra stämmovalda ledamöter i styrelsen, varav minst en externt. Bolagen skall ha en sund ekonomisk ställning, en positiv trend och med en omsättning över 25 miljoner kronor samt en personalstyrka inte mindre än 25 personer.

utmärkelser
Inbäddat innehåll på nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna direkt i din inkorg.