Rekordsnabb leveranstid och lägre klimatavtryck är resultatet för JSB:s flerfamiljshus Bo Lamell och Bo Punkt i Sveriges Allmännyttas senaste avtalsrevidering för Ramavtalet - En ny generations Kombohus. Bo Lamell intar därmed förstaplacering.

Rekordsnabb leveranstid och lägre klimatavtryck för JSB:s Kombohus.

Rekordsnabb leveranstid och lägre klimatavtryck är resultatet för JSB Constructions flerfamiljshus Bo Lamell och Bo Punkt i Sveriges Allmännyttas senaste avtalsrevidering för Ramavtalet - En ny generations Kombohus. Bo Lamell intar därmed förstaplacering på rangordningspunkten leveranstid.

Sedan 2020 ingår JSB i Sveriges Allmännyttas ramavtal för en ny generations kombohus med husen Bo Punkt och Bo Lamell. Ramavtalet stäcker sig över 6 år och gäller för byggnation av standardiserade och priseffektiva flerfamiljshus med hög standard, kvalitet och flexibilitet.

I ramavtalets senaste avtalsrevidering, i juni 2022, klargjordes att JSB sänkt klimatavtrycket med 29 % på Bo Punkt respektive 33 % för Bo Lamell. Det har man lyckats med genom att tillsammans med leverantörer sett över och utvecklat materialvalen.
I revideringen klargjordes också att leveranstiden förkortats för båda husen. Resultatet blev att JSB:s bidrag Bo Lamell tar förstaplacering gällande leveranstid. Huset Bo Punkt behåller sin förstaplacering i leveranstid och energiprestanda.

JSB har genom ökad prefabriceringsgrad effektiviserat stommontaget vilket medfört att leveranstiden för Bo Lamell förkortats från 7 till 5,5 månader och för Bo punkt från 10 till 9 månader.

- Vi har utvecklat ett prefabricerat bjälklag med ingjutna installationer vilket gör att vi undgår pågjutning på plats. Detta har gjort att stommontaget halverats i tid och att vi nu kan bygga ett våningsplan i veckan. För oss är det viktigt att vi hela tiden försöker hitta nya vägar och bättre lösningar. Effektiviseringen av stommontaget har resulterat i snabbare leveranstid för hela produktionen samtidigt som vi håller samma höga kvalitet, säger André Saxbo Projekteringschef på JSB.

- Det är roligt att se att JSB med sitt stomsystem i betong utmanar trähusbyggarna både när det gäller klimatavtryck och industrialisering. Det är mycket bra att JSB under året utvecklat sitt system ytterligare. Den uppsnabbade leveranstiden belönas nu med en förstaplats i rangordningen för leverans vid avrop av både Kombohus Bo Punkt och Kombohus Bo Lamell, Säger Sofia Heintz


Lång erfarenhet av Kombohus
JSB har sedan 2011 tagit fram och byggt standardiserade koncepthus till Sveriges allmännyttiga bostadsföretag och privata bostadsföretag. JSB har under åren tagit tillvara på erfarenheter och successivt utvecklat och byggt upp en organisation som är specialiserad för att bygga priseffektiva, standardiserade bostäder med hög standard.

Läs mer om Bo Lamell
Läs mer om Bo Punkt

 

kombohus
bostäder
utveckling
Kontakt
Inbäddat innehåll på nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna direkt i din inkorg.