Några veckor har gått sedan de första vibrationsmärkta maskinerna anlände till JSB:s arbetsplatser, ett initiativ som har tagits väl emot av såväl användare, som i branschen. Vibrationsmärkningen är en del av ett större maskinprojekt.

Vibrationsmärkning –Ett lyckat initiativ!

Några veckor har gått sedan de första vibrationsmärkta maskinerna anlände till JSB:s arbetsplatser, ett initiativ som har tagits väl emot av såväl användare, som i branschen. Vibrationsmärkningen är en del av ett större maskinprojekt som JSB driver tillsammans med maskinleverantörer och återförsäljare, där en mycket viktig del är att utbilda och sprida information om riskerna med handhållna vibrerande maskiner.

Initiativet med vibrationsmärkta maskiner har tagits väl emot. På JSB:s bygge Styrmannen i Karlskrona har medarbetarna nu fått använda de märkta maskinerna i det dagliga arbetet.
Mathias Linderberg är betongarbetare och skyddsombud på projektet Styrmannen i Karlskrona. Han tycker att initiativet med vibrationsmärkta maskiner är ett steg i rätt riktning.
- Det är jättebra att problemet uppmärksammas. Märkningen är en liten sak som med hjälp av upprepad information och utbildning faktiskt kan få en att tänka till och bespara oss användare mycket skador i framtiden.
Mathias understryker att arbetet kommer ta tid men att det är bra att företaget lägger stor vikt vid de här frågorna och vill göra skillnad för sina medarbetare även på lång sikt.

Även i branschen har mottagandet varit över förväntan. Mats Björnlund, arbetsmiljöspecialist på JSB och en av initiativtagarna till projektet, berättar att flera företag i branschen kontaktat honom och vill veta mer om projektet.
-Det har varit otroligt mycket positivt kring vibrationsmärkningen av maskiner. Vi har fått god spridning i branschen och det är många som tycker det här är ett bra initiativ, säger Mats.
Nu hoppas han att vibrationsmärkning av handhållna maskiner ska ge ringar på vattnet och att fler byggföretag ska utmana sina leverantörer att göra viktig information mer lättillgänglig för användarna i det dagliga arbetet.

Det primära syftet med vibrationsmärkningen är att användaren ska få koll på hur länge det är säkert att arbeta med varje maskin. Många tillverkare har bra information på sina hemsidor, men det går inte att förvänta sig att yrkesarbetaren själv ska leta efter den. Mats Berättar att maskintillverkaren Hilti var först ut att leverera märkta maskiner.
- Hilti är otroligt duktiga på driva projektet framåt. De var snabbt igång med att göra idén till verklighet och har visat prov på ett stort och genuint engagemang i de här viktiga frågorna.

Det är inte själva märkningen i sig som löser problemet. Att sprida information kring de här riskerna och att utbilda personalen så att de förstår vad märkningen är till för är den stora utmaningen.

-Även om de märkta maskinerna nu landat på byggena så har vi en bit kvar. Sådana här saker tar tid och vi är ett steg på rätt väg, säger Mats.

arbetsmiljö
byggbranschen