Förskolan Tallen Atelje

Bygga förskola i trä - en hållbar, hälsosam och bekväm miljö för barnen

Fördelarna med trä som materialval för förskolebyggnader är många. Trä är hållbart, miljövänligt och estetiskt tilltalande. Dessutom har trä naturliga antibakteriella egenskaper och kan bidra till att skapa en hälsosam och bullersnål miljö för både barn och personal. I denna artikel tittar vi närmare på varför trä är ett utmärkt materialval för förskolebyggnader och vilka fördelar det kan medföra.

Först och främst är trä ett hållbart och miljövänligt materialval. Trä är förnybart och återvinningsbart och kräver mindre energi att producera och transportera än andra byggmaterial. Dessutom fungerar trä som kolsänka under hela sin livstid. Att välja trä som byggmaterial för förskolor kan bidra till att minska miljöpåverkan och koldioxidutsläpp, vilket är en viktig faktor för en hållbar framtid.

En annan fördel med att bygga förskolor i trä är dess estetiska kvaliteter. Trä ger en varm och inbjudande känsla, vilket bidrar till en mer avslappnad och bekväm atmosfär i förskolemiljön. Detta kan vara särskilt viktigt för små barn som behöver en trygg och bekväm plats att vara på. 

Trä är också ett hälsosamt materialval. Trä har naturliga antibakteriella egenskaper som kan bidra till att minska risken för smittspridning. Dessutom kan trä bidra till att reglera luftfuktigheten och temperaturen i inomhusmiljön.

Flera forskningsstudier har också visat att träbyggnader har positiv effekt på hälsa och välbefinnande. I studien "Benefits of Timber School Buildings: A Literature Review" av Luleå tekniska universitet fann man att träbyggnader kan förbättra den sociala interaktionen, kreativiteten och hälsan för både barn och personal. I en annan studie från 2019 av University of British Columbia i Kanada framgick det att träbyggnader även bidrar till att minska stress och ångest.

Trä är också ett bra materialval för att skapa en lägre bullernivå. Trä dämpar naturligt ljud och minskar störningar från omgivande ljud, vilket kan vara särskilt viktigt i förskolemiljöer där det finns många barn som kan vara bullriga.

Sist men inte minst är trä ett flexibelt materialval. Trä kan anpassas till olika typer av byggprojekt och det är också lätt att ändra eller utöka byggnaden om behovet skulle uppstå i framtiden. Detta kan vara en stor fördel för förskolor som behöver anpassa sig till förändringar i antalet barn eller personal.

Sammanfattningsvis finns det många goda skäl till varför det är en bra idé att bygga förskolor i trä. Trä är ett hållbart och miljövänligt materialval som kan bidra till att skapa en hälsosam och bekväm miljö för barn och personal. Dessutom är trä flexibelt och kan anpassas till olika behov och förändringar över tid. Så om du planerar att bygga en förskola, kan det vara en bra idé att överväga att använda trä som byggmaterial. 

 

Tallen – en förskola helt i trä
Förskolan Tallen är en högkvalitativ förskola helt i trä som tagits fram i samarbete med arkitektkontoret Wingårdhs. Sedan 2020 ingår Tallen i ett ramavtal med SKR, där den rankades högst av de utvalda förslagen. Tack vare sin träkonstruktion har Tallen ett lågt koldioxidavtryck och bidrar till en sundare och tryggare plats för barnen att växa på. Läs mer om tallen HÄR