Bo Lamell balkonger

10 år med Kombohus - En succé

2010 lanserade Sveriges Allmännytta (då SABO) bostadsbyggkonceptet Kombohus. Syftet var att få igång bostadsbyggandet och pressa priserna i byggbranschen så att det byggs lägenheter som hyresgästerna har råd med och efterfrågar, även i områden där det sällan byggs nya bostadshus. JSB är en av aktörerna som har byggt kombohus över hela landet de senaste tio åren. Nu slår Sveriges Allmännytta fast att byggkonceptet har varit en succé för den svenska bostadsmarknaden.

Hösten 2010 bjöd Sveriges Allmännytta in entreprenadbranschen till en tävling om det som kom att kallas för allmännyttans nya Kombohus. JSB vann och fick därmed en förstaplacering i rangordningen i ramavtalet Kombohus Bas. När ramavtalet gick ut ersattes det av en gemensam avsiktsförklaring om ett fortsatt fast pris på våra kombohus till Allmänyttans medlemmar. Mellan 2015 och 2019 hade JSB också ett ramavtal för yteffektiva flerbostadshuset Bo Mini.

I juni 2020 tilldelades JSB ett nytt ramavtal för att bygga den nya generationens kombohus. Ramavtalet sträcker sig över 6 år och gäller för byggnation av standardiserade och priseffektiva flerfamiljshus med hög standard, kvalitet och flexibilitet. JSB:s bidrag till det nya ramavtalet för Kombohus är Bo Punkt och Bo Lamell.  
  Den djupgående rapporten Tio år med Allmännyttans Kombohus (Tyréns) från 2020 kartläggs Kombohusens effekter på den svenska bostadsmarknaden det senaste decenniet. Resultatet visar tydligt att konceptet har varit en succé.

• Vart femte bostadsbolag uppger att de inte hade byggt på 20 år innan de byggde sitt första Kombohus 

• Kombohus finns nu i över en tredjedel av landets kommuner 

• Två av tre allmännyttiga bostadsbolag uppger att de valt Kombohus för att spara tid och förenkla upphandlingen 

• Mest framgångsrikt är Kombohusen utanför storstadsområdena 

• Upp till 25 procent lägre byggkostnader har gjort att den årliga hyran inte behöver överstiga 1350–1550 kronor/kvm 

• Totalt 9 500 bostäder är byggda eller beställda i 113 kommuner. 

• Över 1 200 nya bostäder har byggts som inte hade kunnat byggas utan Kombohusen
 

bostäder
kombohus