Bo Punkt Kombohus

Sju fördelar att ha koll på när du planerar bygga koncepthus

Vi tycker det ska vara enkelt att bygga bra bostäder som fler har råd att bo i. Hus som är enkla att beställa och förvalta. Våra konceptbostäder är ett bra exempel på hur du som byggherre kan bygga bra bostäder både snabbare och till lägre kostnad. Men det finns fler fördelar med att bygga standardiserat och industriellt producerade hus, vi har samlat några:  

Kontrakt till fast pris

När du beställer ett av våra koncepthus levereras det till fast pris. På så vis blir det inga oförutsedda utgifter på byggnaden och du kan känna dig trygg under byggets gång. I det fasta priset ingår ett nyckelfärdigt flerbostadshus från platta på mark. Markarbete, grundläggning och moms tillkommer då underlaget nästan alltid varierar från projekt till projekt.
 

Enkelt att beställa 

När du beställer ett koncepthus så hoppar du över några steg i processen. Behovet av förarbete som projektledning och upphandling av arkitekt/konsulter elimineras, vilket resulterar i att du sparar tid och pengar.
 

Snabbare igångsättning

Från det att kontraktet signerats kan i stort sett bygglovshandlingarna skickas in. Våra koncepthus är färdigprojekterade och vid beställning ingår underlag för investeringsbeslut samt stöd med handlingar inför bygglovsansökan. 
 

Kostnadseffektivt sätt att erbjuda hög kvalitet

Alla våra koncepthus har från grunden hög standard. Möjlighet för option och tillval finns via en generös optionslista till fast pris.
I ramavtalet för koncepthusen Bo Punkt och Bo Lamell finns det även möjlighet för flexibilitet i lägenhetsfördelning, lägenhetstyp, yta och materialval anpassat efter behovet.
 

Snabbare bygge och mindre risk för förseningar 

Koncepthusen är en standardiserad produkt och eftersom vi redan gått igenom byggprocessen flera gånger tidigare så har vi koll på nästa steg under hela byggtiden. Bygget blir både mer tidseffektivt och risken för förseningar är lägre. Genom att arbeta med standardiserade processer och industriellt producerade hus elimineras oväntade överraskningar i leverans och byggteknik som i en traditionell byggprocess många gånger kan försena byggtiden. 
 

Tryggt och förutsägbart

Vi har lång erfarenhet av att bygga koncepthus. Sedan 2011 har JSB byggt och levererat över 4000 bostäder i över 80 av Sveriges kommuner. Under åren har vi tagit tillvara på erfarenheter och succesivt utvecklat och byggt upp en organisation som är specialiserad att bygga standardiserade konceptbostäder. 
 

Full kontroll som beställare

Som beställare har du full kontroll på hur vi ligger till i byggprocessen. Vi använder digitala verktyg och har full transparens under hela byggtiden.

 

kombohus
koncepthus