Konceptbostäder

JSB tilldelas sexårigt nationellt ramavtal med Sveriges Allmännytta

Ett nytt ramavtal gör JSB till långsiktig samarbetspartner till Sveriges Allmännytta, branschorganisationen för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. Avtalet gäller för byggnation av standardiserade och priseffektiva flerfamiljshus i ny tappning – utan att ge avkall på standard eller kvalitet. Kombohusen – en ny generation, innefattar punkthus i upp till 8 våningar och lamellhus i upp till 6 våningar.

Sveriges Allmännytta beräknar att under de 6 år som avtalet sträcker sig kommer det att byggas omkring 25 000 bostäder inom de kommunala bostadsbolagen, varav hälften är kombohus.

-Vi är väldigt glada för det fortsatta förtroendet vi fått av Sveriges Allmännytta på två av våra kombohus, säger Pether Fredholm vd för JSB Construction AB. Vi har sedan 2011 byggt cirka 4 000 bostäder till Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. Avtalet ger oss återigen möjlighet att få tillföra prisvärda bostäder med hög standard på den svenska bostadsmarknaden. Våra bostäder möjliggör för fler att bo bra.

JSB har sedan 2011 tagit fram och byggt standardiserade typhus till Sveriges allmännyttiga bostadsföretag och privata bostadsföretag. JSB har under de senaste 9 åren tagit tillvara på erfarenheter och successivt utvecklat och byggt upp en organisation som är specialiserad för att bygga priseffektiva, standardiserade bostäder med hög standard.

– Vi är så glada för att JSB är med oss i ytterligare ett avtal. JSB har varit en trogen leverantör under hela Kombohus-eran och har verkligen varit på tå i att utveckla huskoncept för att möta våra medlemmars behov, säger Sofia Heintz, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta och ansvarig för upphandlingen av den nya generationens Kombohus.

Syftet med Sveriges Allmännyttas uppgradering till ”Kombohus – en ny generation” är att erbjuda energieffektiva och mer flexibla bostadslösningar till ett fast pris för de kommunala bostadsbolagen. De nya kombohusen lanserades för Sveriges Allmännyttas omkring 300 medlemmar den 1 juni för avrop. 

Ramavtal