Förskolan Tallen

JSB tilldelas sexårigt nationellt ramavtal för nyckelfärdiga förskolor

JSB har som ett av elva företag tilldelas ramavtal i en upphandling av förskolebyggnader för Sveriges Kommuner och Regioner. Avtalet ska göra det enklare för kommuner att beställa förskolor med hög kvalitet.

Ett av elva företag som tilldelats ramavtal

JSB är ett av elva företag som tilldelats ramavtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för upphandling av förskolor i hela landet. Ett avtal som ska göra det enklare för kommuner att beställa nyckelfärdiga förskolor av hög kvalitet med barnens och förskoleverksamheternas behov i fokus.

SKR räknar med att det behöver byggas omkring 700 nya förskolor i Sverige under en fyraårsperiod. JSB:s bidrag Förskolan Tallen är en högkvalitativ byggnad i trä som med enkla, smarta lösningar och hållbara material skapar en god miljö för barnen. Tallen är ritad av arkitektkontoret Wingårdhs. 

-Vi är stolta och glada över att vi fått SKR:s förtroende att bygga förskolor i Sveriges kommuner. Vi erbjuder framtidens förskola för landets kommuner. Tillsammans med Wingårdhs har vi valt en träbyggnadsteknik med tydligt fokus på barn och pedagogik, säger Pether Fredholm VD på JSB Construction AB

Förskola
Ramavtal