För ett hållbart JSB
JSB jobbar aktivt för ett hållbart bolag ekonomiskt, ekologiskt och socialt. JSB är ett företag som utmanar och väljer att står upp för den sunda konkurrensen.

I hållbarhetsavdelning ingår kvalité, miljö, centrala inköp och eftermarknad. Avdelningen består av Petra Waltersson Hållbarhetschef, Magnus Lindskog Strategiskt Inköp, Sonny Resin och Mattias Persson Eftermarknad. Petra arbetar nära både ekonomiavdelningen och arbetsmiljöavdelningen för att hålla samman JSB:s hållbarhetsarbete.

Vad JSB gör idag

JSB engagerar sig tillsammans med andra byggföretag i Sverige för hållbarhetsfrågor inom branschen. Viktiga frågor som schyssta arbetsvillkor, säker arbetsmiljö och sund konkurrens. I de här frågorna ska vi inte konkurrera - utan här måste hela branschen hjälpas åt!

 

I takt med att JSB växer, desto större utmaning blir det med våra inköp. Vi köper in mer och mer och därför är det viktigt att granska våra underentreprenörer. Vi arbetar och utvecklar kontinuerligt digitala system som hjälper oss att följa upp , analysera och förbättra både under produktion och eftermarknaden.   

 

En fungerande eftermarknad behövs för att skapa nöjda kunder. Vi åtgärdar där det gått snett, analyserar och förbättrar.  Återkommande kunder är ett måste och då behöver man lägga resurser på att vår garantitid och att våra inköp sköts på ett tillfredställande sätt.  Vi har ett högt Nöjd kund index, NKI och det skall vi fortsätta ha. Vi skall under 2020 även börja mäta kundnöjdhet under garantitiden säger Petra.

 

Vi arbetar aktivt med våra mål inom miljö. Vi mäter bl a avfallshantering och här har vi ett jobb att göra. Vi når inte upp till våra mål. Detta är en utmaning säger Petra, då får vi sätta in aktiviteter, utbildningar, information och jobba vidare.

Viktiga frågor som schyssta arbetsvillkor, säker arbetsmiljö och sund konkurrens. I de här frågorna ska vi inte konkurrera - utan här måste hela branschen hjälpas åt!
Petra Waltersson
I framtiden

Ett arbete har gjorts kring miljöcertifiering av JSBs typhus, där vi fått hjälp av två högskolestudenter som via ett projektarbete gjort studier om möjligheten att miljöcertifiera JSB bostads typhus. Nu följer en intern analys av materialen som används.

JSB ingår i ett projekt för bolagsdeklaration, ID06. Ett system som är till för att följa upp aktörer på marknaden. JSB har tidigt varit med i processen att bidra till att ID06 används i branschen och att man uppfyller kraven som ställs.

 

-Vi tittar idag på digitala system som underlättar spårbarhet av material som byggs in. Jag tror det blir ett naturligt krav i framtiden.

 

Ibland behöver vi  hjälp i branschen för att bli bättre och en hjälp kan vara krav via lagstiftning. Regeringen har för avsikt att genomföra lag- och förordningsförslaget om klimatdeklarationer för byggnader år 2022. Det är en beräkning på varje materials miljöpåverkan från materialtillverkning, byggskede och hela husets livslängd tom rivning. Vi har redan börjat sätta oss in i det underlag som hittills tagits fram, vi vill ligga i framkant även här säger Petra.

På Fotot Petra Waltersson, Sonny Resin.