Förändringar i arbetschefområden och ny regionschef!
I takt med att JSB expanderar gör vi nu lite förändringar i organisationen. Några av dessa förändringar sker bland annat i våra arbetschefsområden.
Organiska förändringar

Första förändringen blir bytet från arbetschefsområde till regionchefsområde. Det betyder även att de som idag är arbetschefer (cheferna på de olika kontoren) blir istället regionschefer. Samtidigt lägger vi ihop JSBs avdelning i Malmö med avdelningen i Kristianstad och bildar JSB Skåne. Trots detta behåller Joakim Bergman sin position som arbetschef för kontoret i Kristianstad men nu med regionschefen för JSB skåne som närmsta chef. Från och med den 1 Juli blir upplägget för de nya regionerna enligt följande: 

JSB Sydost                                   Anders Johansson 

JSB Skåne                                     André Ilvemark

JSB Mälardalen                           Peter Axelsson

JSB Bostad                                   Johan Persson

Intervju med nya regionschefen för JSB Skåne; André Ilvemark

Vem är du?
Jag heter André Ilvemark och fyller snart 50 år. Jag bor i villa med min fru och mina två döttrar (16 och 18 år) i Västra Klagstorp, en liten kyrkby strax söder om Malmö. På fritiden läser jag främst historisk litteratur och umgås med familj, släkt och vänner. Jag tycker mycket om sport och då framförallt fotboll, hockey, innebandy, tennis och golf, de tre sistnämnda utövar jag när det finns möjlighet. Ett annat stort intresse är sportfiske. Fiske längs kust, i insjöar och uppe i Nordnorge lockar särskilt. Hur är jag som person? För mig är det viktigt att ständigt lära mig nya saker och att utvecklas. Jag tror mycket på individens eget ansvar men också på företagets och samhällets ansvar att skapa en grundtrygghet. Har vi en grundtrygghet så kan vi nyttja den såsom plattform för nya utmaningar och idéer. Jag tycker om människor och jag förstår att ingen människa kan göra allt utan vi behöver varandra och varandras erfarenheter och kompetenser för att lyckas. 

Hur kom du in i byggbranschen?
Direkt efter militärtjänsten på P6 i Kristianstad år 1989 fick jag arbete som arbetsledare på Nils P Lundh (NPL Bygg) i Malmö. Jag trivdes mycket bra på NPL, men tyvärr så slog bygg- och fastighetskrisen till 1991/1992 och företaget gick i konkurs. Efter det började jag studera historia vid Lunds universitet och efter min fil.kand. kom jag in på forskarutbildningen. Livet som doktorand inom humaniora var dock mycket osäkert både ekonomiskt som socialt och 1998 valde jag därför att gå tillbaka till byggbranschen igen. Jag stannade sedan 14 år på JM AB och arbetade som arbetsledare, platschef, kalkyl- och inköpssamordnare samt inköpschef. Min senaste anställning var på Thage i Skåne AB där jag arbetat som arbetschef, avdelningschef och utvecklingschef. 

Vad fick dig att välja JSB?
Jag gillar JSB.s vilja att ständigt utvecklas och växa, det vittnar om ett modernt byggbolag med snabba beslutsvägar. Det verkar finnas en rejäl energi och framtidstro i JSB. Att JSB har klara målsättningar för åren som kommer samt även strategier för att uppnå målen är också något som jag tilltalas av. Jag tror också att det är en styrka att ha flera ben att stå på, såsom Entreprenad, Byggservice och Bostadsutveckling, både när byggbranschen går uppåt som nedåt. 

Hur hittade du JSB?
Första gången jag uppmärksammade JSB var 2011. Sedan dess har jag följt JSB, men mest när det gäller antagna anbud mm i Malmö och Kristianstad med omnejd. När rekryteringsföretaget kontaktade mig angående tjänsten som regionchef på JSB så kändes det både inspirerande och naturligt att söka tjänsten. Jag är sedan flera år tillbaka van vid att köra en hel del mellan Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och Sjöbo, så min avsikt är att vara en närvarande chef på de orter där JSB är verksam. 

Vad hoppas du att tillföra till JSB och byggbranschen?

Jag hoppas kunna tillföra stabilitet och framåtanda i projekt och i regionen. För att projekten skall funka ekonomiskt, tidsmässigt och samarbetsmässigt så är det många olika parametrar som skall vara på plats. Stödfunktioner som kalkyl, projekteringsledning, installationssamordning, entreprenadjuridik, inköp, ekonomi, KMA, tillvalshantering och eftermarknad behöver funka för att produktionen i sin tur skall funka. Jag kommer arbeta för att varje medarbetare inom Entreprenad och Byggservice på region Skåne skall känna sig trygg i sin förvissning om att JSB.s olika stödfunktioner funkar och stöttar i byggprojekten. Jag kommer arbeta för att varje medarbetare får möjlighet att utvecklas inom sitt område och inom JSB. Digitaliseringen inom byggbranschen fortsätter och där är det viktigt att JSB efter moget övervägande i varje fråga nyttjar de applikationer och program som redan idag är specifikt framtagna för byggbranschen.