JSB bygger ny hållbar skola i Mörrum
JSB har fått i uppdrag av Karlshamns kommun uppföra nybyggnation av skola i Mörrum.

På onsdagen blev det klart att JSB kommer utföra nybyggnation av Mörrum skola som del av en strategisk partnering upphandling. Uppdragsgivare är Karlshamns kommun. Byggnationen av skolan kommer påbörjas sommaren 2020 och beräknas stå klart för slutbesiktning sommaren 2022.
Byggnaden kommer att uppföras på samma plats som Mörrum skola står idag. Mörrums nya skola kommer att innehålla salar med plats för totalt 525 barn från förskoleklass upp till klass 6, matbespisning, hemkunskap och slöjdsalar och det kommer även finns lokaler för uthyrning.

Mörrum skola kommer vara en ny mötesplats för byn
William Lavesson, Projektledare Karlshamns kommun
Skolor är en av de viktigaste byggnaderna i en kommun, skolor står för kunskap, kultur och tillväxt. Vi är därför särskilt stolta över förtroendet att få bygga framtidens skola i kommunen.
Pether Fredholm, vd JSB Construction AB
Hållbar skola

Nya Mörrum skola har förutom en hållbar arkitektur, solceller på taket och spill/fjärrvärme också blivit certifierade med Miljöbyggnad silver, vilket är den näst högsta graden av certifiering för miljöbyggnad i Sverige. Certifieringen av miljöbyggnad görs av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council.