Segehus 2 & 3
Byggfakta
Omfattning: 
Nybyggnation av 40 lägenheter med prefabstomme. 2 st huskroppar med bibyggnader
Byggtid: 
2016-01-05 to 2017-02-28
Beställare: 
Bostads AB SvedalaHem
Plats: 
Svedala