Skånetvätten

Tillbyggnad 1500 m2, 300 m2 ombyggnad av befintliga lokaler, tvättanläggning för Region Skånes textilier .
Platsjuten grundkonstruktion, prefab betong till stomme. Fasad sandwichelement, yttertak TRP och papp.
I entreprenaden uppfördes även sprinklercentral för hela sjukhusområdet i Kristianstad.
 

Byggfakta
Omfattning: 
Tillbyggnation 1500 m2, ombyggnad 300 m2. Fasad, yttertak, grund och stomme.
Byggtid: 
2012-01-01 to 2013-01-01
Beställare: 
Region Skåne
Plats: 
Kristianstad